گسترش شبکه ارتباطی میان انجمن‌های دانش آموختگان دانشگاه های کشور

گسترش شبکه ارتباطی میان انجمن‌های دانش آموختگان دانشگاه های کشور
 
گسترش شبکه ارتباطی میان انجمن‌های دانش آموختگان دانشگاه های کشور موجب تشکیل شوراي هماهنگي و همكاري توسط چهارده انجمن دانش‌آموختگان از دانشگاه‌هاي كشور گردید. و انجمن دانش­آموختگان دانشگاه رازی به­عنوان اولین انجمن کشور که حسب آئین نامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شده است به این شورا پیوست و جلسه معارفه نمایندگان این انجمن برگزار گردید. این شورا در نخستین گام برگزاری جلسات دو هفته یکبار در برنامه کار خود قرار داد و سپس طی چندین جلسه منشور شورا را تهیه و به تصویب اعضا رساند.
طبق مفاد منشور شورا اهدافی  شرح زیر برای شورا در نظر گرفته شده است.
اهداف شورای هماهنگی
1.     شناسایی و برقراری ارتباط موثر مابین تشکل‌های دانش‌آموختگان دانشگاه‌های کشور
2.     تبادل تجربیات و استخراج بهروش‌ها در زمینه های مختلف نظیر ثبت، سازماندهی، برنامه ریزی، توسعه و انجام فعالیت‌های اجرایی
3.     کوشش به منظور رفع موانع و چالش‌های قانونی و مقرراتی در زمینه ثبت تشکل‌ها در مراجع ذیصلاح کشوری
4.     کمک و مساعدت به تشکل‌ّهای دانش آموختگان کشور در جهت سازماندهی و توسعه فعالیت‌‌ها و همچنین کمک به ایجاد تشکل‌های دانش‌آموختگی برای دانشگاه‌هایی که هنوز در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.
5.     ایجاد و توسعه روابط همکاری میان تشکل‌ها به منظور استفاده مشترک دانش‌آموختگان یک دانشگاه از خدمات، فعالیت‌ها و رویدادهای در حال انجام توسط تشکل‌های دیگر
6.     بسترسازی و کوشش برای انجام فعالیت‌های مشترک و همکاری‌های استرتژیک در راستای اهداف مشترک تشکل‌ها و اهداف توسعه پایدار کشور
7.     کوشش به منظور ایجاد تشکیلات مرکزی وابسته به شورا به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های مشترک تشکل‌های عضو و ایجاد چتر حمایتی و همچنین ایجاد رسانه و شبکه‌های خبری مرکزی جهت انعکاس اخبار و فعالیت‌ تشکل‌های تحت پوشش
8.     معرفی و شناساندن توان و ظرفیت تشکل‌ها به مراجع تصمیم گیری کشور، بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی، صنعت و سایر نهادها
در ادامه فعالیت شورا با توجه به اهداف مندرج در منشور، کوشش های مستمری برای افزایش تعداد اعضا صورت گرفت و به نتیجه تعداد تشکل های عضو تا پایان بهمن ۱۳۹۹ به ۱۴ مورد افزایش یافت.
فهرست تشکل های عضو شورا:
1.     انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا
2.     انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس
3.     انجمن دانش آموختگان دانشگاه رازی
4.     انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز
5.     انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق
6.     انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
7.     انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان
8.     انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران
9.     انجمن دانش آموختگان دانشگاه فروسی مشهد
10. انجمن دانش آموختگان دانشگاه یزد
11. انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
12. جامعه صنفی دانش آموختگان دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
13. کانون مهندسان فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تبریز
14. کانون مهندسان فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران
هر یک از تشکل‌های عضو دارای چند نماینده در شورا هستند که معمولاً بین ۲ تا ۴ نفر متغیر هستند.
از زمان تشکیل اولین جلسه در تاریخ ۲۷/۳/۹۹ به بعد جلسات شورا به طور منظم و هر دوهفته یکبار تشکیل شده است. سه جلسه نخست به صورت حضوری و جلسات بعدی به صورت ویدیو کنفرانس از طریق اسکایپ برگزار شده است. در هفدهمین جلسه شورا که در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ برگزار شد نمایندگان ۱۴ تشکل حضور داشتند.
یکی از فعالیت‌های در درست اقدام این شورا برگزاری وبینارهای تبادل تجربه است. هر یک از تشکل های عضو در یک جلسه خود را معرفی و تجربیات خود را ارایه می‌کنند. به این منظور تاکنون چهار وبینار برگزار شده است.