برگزاری دومین جلسۀ برخط مجمع دانش اموختگان دانشگاه رازی

برگزاری دومین جلسۀ برخط مجمع دانش اموختگان دانشگاه رازی
 
دومین جلسۀ مجمع انجمن دانش­آموختگان دانشگاه رازی به صورت برخط ۲۰ آبان ماه برگزار میشود و دانشگاه رازی منتخبین اولین انجمن دانش آموختگان خود را در پایان این مجمع و در فرآیند انتخابات مجازی تعریف شده خواهد شناخت .
 به اطلاع دانش آموختگان محترم دانشگاه می­رساند پیرو آئین نامه ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تاسیس انجمن دانش آموختگان، این مهم در دستور کار باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی قرار گرفت
در همین راستا و نظر به لزوم رعایت زمان بندی ذکر شده در آئین نامه ابلاغی و عطف به شرایط موجود کشور اولین مجمع دانش آموختگان دانشگاه رازی در تاریخ پنجشنبه 24 مهرماه سال جاری بصورت مجازی برگزار گردید  که عطف به آئین نامه مذکور، برگزاری انتخابات مجمع دوم در دستور کار قرار گرفته است و  دانشگاه رازی منتخبین اولین انجمن دانش آموختگان خود را در پایان این مجمع و در فرآیند انتخابات مجازی تعریف شده خواهد شناخت .
با توجه به لزوم احراز هویت دانش آموختگان فرآیند ثبت نام جهت شرکت در مجمع برخط تا 19 آبان ماه در جریان خواهد بود و شرکت در این مجمع برای تمامی دانش­آموختگان دانشگاه رازی میسر می باشد.
پیش­نویس اساسنامه این انجمن توسط باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی و دبیرخانه انجمن دانش آموختگان تهیه و تدوین گردیده است که علاقمندان میبایست با علم کامل به مفاد اساسنامه، از طریق لینک زیر جهت ثبت نام در مجمع اقدام نموده و همچنین از اینجا پیش نویس اساسنامۀ انجمن دانش آموختگان را دریافت نمایند.
لینک ثبت نام در مجمع دانش آموختگان:
http://razi.polink.ir/Registering/RegisteringForm/47
 
راه ارتباطی :
باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی @raziuniversity
دبیرخانه انجمن دانش اموختگان رازی :  @graduated_razi