ارسال شده در 00/04/12

آیین تجلیل از برگزیدگان ونقش آفرینان در درخشش بی سابقه دانشگاه رازی

واحد بین الملل

19 0 اخبار

ارسال شده در 00/04/12

امور بین الملل دانشگاه رازی برگزار میکند

واحد بین الملل

16 0 اخبار

ارسال شده در 00/02/05

درگذشت نابهنگام دکترمحمدزاده، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معماری

واحد بین الملل

56 0 اخبار / رویداد

ارسال شده در 00/01/28

فراخوان همکاری در باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی

واحد بین الملل

94 0 اخبار / اطلاعیه

ارسال شده در 99/12/18

دانشگاه رازی منتخبین اولین انجمن دانش آموختگان خود را از طریق فرآیند

واحد بین الملل

89 0 اخبار / رویداد

ارسال شده در 99/12/18

مسابقه دوبله، گویندگی و اجرا

واحد بین الملل

63 0 اخبار / رویداد / چندرسانه

ارسال شده در 99/12/18

برگزاری دوره فست بورس

واحد بین الملل

58 0 اخبار / اطلاعیه / رویداد

ارسال شده در 99/12/18

گسترش شبکه ارتباطی میان انجمن‌های دانش آموختگان دانشگاه های کشور

واحد بین الملل

59 0 اخبار / +اسلایدر