ارسال شده در 00/06/29

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

واحد بین الملل

207 0 اخبار

ارسال شده در 00/06/26

فراخوان واکسیناسیون کرونا برای کلیه ی دانشجویان ساکن در شهرستان

واحد بین الملل

227 0 اخبار / +اسلایدر

ارسال شده در 00/06/26

فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت

واحد بین الملل

199 0 اخبار

ارسال شده در 00/05/13

برنامه و اولویت بندی واکسیناسیون دانشجویان اعلام شده ازسوی وزارت

واحد بین الملل

397 0 اخبار

ارسال شده در 00/05/10

معرفی اعضای کارگروه پشتیبانی و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی

واحد بین الملل

518 0 اخبار

ارسال شده در 00/04/13

آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره رویش وحرکت

واحد بین الملل

231 0 اخبار

ارسال شده در 00/04/12

امور بین الملل دانشگاه رازی برگزار میکند

واحد بین الملل

226 0 اخبار

ارسال شده در 00/01/28

فراخوان همکاری در باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی

واحد بین الملل

346 0 اخبار