ارسال شده در 99/12/18

ثبت درخواست همکاری به عنوان تیم پژوهشی در هسته های علمی انجمن های

واحد بین الملل

30 0 اخبار

ارسال شده در 99/12/18

دانشگاه رازی به جمع اتحادیه دانشگاه‌های جاده ابریشم پیوست

واحد بین الملل

33 0 اخبار

ارسال شده در 99/12/18

گسترش شبکه ارتباطی میان انجمن های دانش آموختگان دانشگاه های کشور

واحد بین الملل

154 0 اخبار

ارسال شده در 99/12/17

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه رازی و سازمان بین المللی دانشگاهیان

واحد بین الملل

132 0 اخبار

ارسال شده در 99/12/17

آغاز پویش ملی همکاشت

واحد بین الملل

111 0 اخبار

ارسال شده در 99/12/15

آغاز به کار جشنواره حرکت

واحد بین الملل

96 0 اخبار

ارسال شده در 99/11/29

اشتغال زایی بی نظیر برای فارغ التحصیلان دانشگاه رازی

واحد بین الملل

62 0 اخبار

ارسال شده در 99/11/29

تجلیل و قدردانی از اعضا و مسئولین باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی

واحد بین الملل

59 0 اخبار