امور بین الملل دانشگاه رازی برگزار میکند

امور بین الملل دانشگاه رازی برگزار میکند
سخنرانی علمی
موضوع: خواص اپتوالکتریک گرافین دولایه وفسفرین درمیدان مغناطیسی

سخنران: خانم دکترنرجس خیر آبادی،دانشگاه لنگستر انگلیس

زمان: شنبه ۱۲تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰

لینک:
Room.razi.ac.ir/ch/international

جدیدترین اخبار

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
فراخوان واکسیناسیون کرونا برای کلیه ی دانشجویان ساکن در شهرستان کرمانشاه فراخوان واکسیناسیون کرونا برای کلیه ی دانشجویان ساکن در شهرستان کرمانشاه
فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت
برنامه و اولویت بندی واکسیناسیون دانشجویان اعلام شده ازسوی وزارت بهداشت برنامه و اولویت بندی واکسیناسیون دانشجویان اعلام شده ازسوی وزارت بهداشت